Vina Accounting

VinaAccounting làm việc với hệ thống đa tiền tệ, nhập xuất dữ liệu nhanh hơn giúp thống kê, hạch toán sổ dễ dàng
Cho phép kế toán làm việc với nhiều công ty cùng một lúc.