Chiến lược phát triển

Đầu tư và mở rộng năng lực mạng lưới nhằm cung cấp sản phẩm – dịch vụ cho khách hàng thuộc các vùng miền khác nhau trên cả nước. Đa dạng hoá và tích hợp các sản phẩm - dịch vụ, đồng thời mở rộng liên kết với những môi trường cung cấp dịch vụ khác. Không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, góp phần khẳng định uy tín doanh nghiệp Hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong và ngoài nước.
Mục tiêu chính(Lâu dài)
“Trở thành nhà cung cấp PMKT quản trị số 1 trong lĩnh vực Kế toán quản trị - sản xuất”.
“Trở thành nhà cung cấp sản phẩm ERP: là 1 trong 5 nhà cung cấp ERP (nội địa) hàng đầu cho thị trường ERP Việt nam”.
Mục tiêu sản phẩm
Năm 2009 – 2015: Từng bước xây dựng phần mềm Kế toán theo định hướng ERP bổ sung các chức năng để trở thành hệ thống ERP hoàn thiện.
Mục tiêu nhân sự - tổ chức
Với số lượng đại diện, đại lý đến cuối năm 2015 dự kiến khoảng 1000 người, có hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp
Bao gồm các bộ phận sau tại khắp các vùng miền :
- Bộ phận kinh doanh.
- Bộ phận nghiệp vụ tư vấn.
- Bộ phận kỹ thuật – triển khai
- Bộ phận bảo hành
- Bộ phận phát triển sản phẩm
- Nhóm công nghệ.
- Bộ phận tổng hợp (Hành chính - Đối ngoại).
- Bộ phận Kế toán
- Bộ phận đào tạo-nhân sự.
Mục tiêu doanh số
Năm 2009: Tăng trưởng bình quân 10%
Năm 2010 – 2015: Tăng trưởng bình quân 20% - 30%